Samarbeid, sikkerhet og evne til å levere på Norges største byggeplass

- Samarbeidet mellom alle aktører og evnen til å jobbe på tvers av sin egen kontrakt er viktig. Her har TBE Bemanning AS utpekt seg, sier Kirsti Gerhardsen, HMS-leder for byggeprosjektet for Nye Stavanger universitetssjukehus, SUS2023.

Riktige fagfolk med riktig kompetanse

Når Nye Stavanger universitetssjukehus skal bygges er det bokstavlig talt mange brikker som må på plass. Prosjektet er uten tvil Norges største byggeprosjekt gjennom tidene med en kostnadsramme på ca. 9,3 milliarder kroner som skal resultere i en bygningsmasse på totalt 105 000 kvadratmeter. 

Allerede nå, når rundt 22 av vel 80 kontrakter er tildelt, betyr det at de forskjellige entreprenørene må sørge for nok fagfolk til godt og vel 600 arbeidsplasser. Da er det ofte behov for ekstra bemanning, som i tillegg skal kunne jobbe på tvers sammen med de andre aktørene på byggeplassen.

TBE Bemanning AS bistår bygg- og anleggssektoren med personell på både korte og lange oppdrag når de har topper i arbeidet. For TBE Bemanning er viktigste verdi at det er samsvar mellom ord og handling. De finner fagfolk med rett kompetanse innen alle disipliner i bygg- og anleggssektoren som tømrere, rørleggere, elektrikere, murere, malere og innen ventilasjon.

Arbeid, samhold og sikkerhet

TBE Bemanning har vært engasjert på Norges største byggeplass fra første dag. Som leverandør til forskjellige entreprenører har de i snitt hatt 20 mann i arbeid hver dag siden oppstart og første spadestikk.

- Til nå har det vært fokus på armering og forskaling. Samarbeidet mellom alle aktører har vært godt og vi blir anbefalt videre til andre som er engasjert i samme prosjekt, forteller Tommy Bergersen, daglig leder i TBE Bemanning.

På et så stort prosjekt er det viktig at alle aktører evner å samarbeide, samhandle og jobbe på tvers av sin egen kontrakt for at alt skal gå sømløst og i riktig rekkefølge. Ikke minst er samhandling viktig når det kommer til HMS og sikkerhet.

- Som byggherre har vi vært i tett dialog med selskapene som utfører arbeid på byggeplassen. Vi er opptatt av å skape en felles sikkerhetskultur og forståelse for tiltakene som må iverksettes. TBE Bemanning har vært med siden starten og har bidratt veldig bra til denne forståelsen, forteller Kirsti Gerhardsen, HMS-leder for byggeprosjektet for Nye Stavanger universitetssjukehus, SUS2023. 

Nyter at det er travelt

- Samarbeidet mellom alle aktørene har vært bra og vi har god tro på at vi kommer til å fortsette å være involvert også i alt det andre arbeidet som skal gjøres frem mot ferdigstillelse av første byggetrinn i 2023, forteller Tommy Bergersen. 

Stavanger-regionen og hele Rogaland preges av flere andre store og små byggeprosjekt. Aktiviteten er stor og hjulene må holdes i gang. TBE Bemanning er engasjert i mange flere prosjekt, og selv om det er travelt er det kapasitet for flere oppdrag.

- Det er mye å gjøre, men vi nyter at det er travelt! At det er aktivitet er positivt både for Stavanger og hele regionen. Vi er klare til å bidra for å holde hjulene i gang. Vi har evne, vilje og mulighet til å finne og formidle fagfolk med rett kompetanse innen alle disipliner i bygg- og anleggssektoren, sier daglig leder Tommy Bergersen.

Kontakt oss om du har behov for bemanning

Takk for din henvendelse!
Ops! Noe gikk galt, prøv igjen.

Kom innom oss på kaffeprat i Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger.

Utvikling & design av Vecora